Srdce

Srdce pracuje ako tlakové čerpadlo - pod nízkym tlakom sa plní krvou, ktorá priteká z celého tela, a potom ju vypudzuje pod vysokým tlakom do pľúcnice a aorty. V skutočnosti ide o dve do série zapojené čerpadlá - ľavú a pravú komoru, ktoré vypudzujú krv do dvoch nerovnako veľkých čiastkových okruhov cirkulácie - do malého a veľkého obehu.

 

Malý obeh (pľúcny) nadväzuje na pravú komoru. Skladá sa z pľúcnej artérie, jej vetiev, arteriol, bohato rozvetvených pľúcnych kapilár, ktoré sa postupne spájajú do venúl a konečne do štyroch pľúcnych žíl ústiacich do ľavej predsiene. 

Veľký obeh (telový, systémový) nadväzuje na ľavú komoru. Skladá sa z aorty, väčších a meších artérií, pomerne úzkych a dlhých arteriol, husto rozvetvenej kapilárnej siete, venúl, ktoré sa spájajú do žíl, aby nakoniec ako horná a dolná dutá žila priviedli krv späť do pravej predsiene srdca. 

 

Vlastnú tlakovo - objemovú prácu v cirkulácii - v krvnom obehu - vykonávajú komory, pričom práca ľavej komory je niekoľkonásobne väčšia ako pravej

(u dospelého asi päťnásobok). Predsiene majú iba pomocnú úlohu pri plnení komôr a ich sťah nevytvára praktický nijaký tlakový rozdiel. Tieto rozdiely vo výkone zodpovedajú morfologickým rozdielom v stavbe steny srdca: predsiene majú stenu tenkú, pravá komora silnejšiu, ľavú komoru tvorí mohutná vrstva svaloviny. Výnimku tvoria novorodenci a dojčatá v prvých mesiacoch života, u ktorých má prevahu svalovina pravej komory. Je to výsledok usporiadania fetálnej cirkulácie, v ktorej je odpor v pľúcnom riečisku vyšší ako odpor systémového riečiska placenty. Cez pľúca preteká len asi 10 % objemu pravej komory, väčšina tečie cez duktus do aorty a systémovej cirkulácie, a tak fetálna pravá komora je systémovou komorou. Po narodení dochádza k prestavbe cirkulácie s postupnou prevahou ľavej komory.

 

 

Zdroj : PEDIATRIA, Miroslav Šašinka, Tibor Šagát, Lászlo Kovács a kolektív, str. 530, ISBN 978-80-89171-49-1

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Napíšte nám správu


Oznam: Predaj aplikácie bol ukončený

 | 

Design by W3layouts

 | 

  • © 2015 - 2020