Toxicita kyslíka

 

Toxický efekt vysokých koncentrácií kyslíka je dávno známy. Ale v ostatných rokoch bol odkrytý mechanizmus jeho škodlivosti.Toxický účinok kyslíka nedonosených novorodencov sa môže prejaviť vznikom retrolentikulárnej fibroplázie, neurologická toxicita bola opísaná pri dlhodobej aplikácii kyslíka v hyperbarických podmienkach.

 

Pľúcna toxicita kyslíka. Zo všetkých orgánov sú pľúca najviac exponované vysokej tenzii kyslíka. Tento účinok treba rozlíšiť od potláčania ventilácie u hypoxických pacientov. Iný netoxický efekt kyslíka je tvorba absorpčných atelektáz. Vysoké koncentrácie kyslíka menej poškodzujú pľúca pri väčšej nadmorskej výške, ako na úrovni mora. Aj astronauti dýchajú 100 % kyslík pri redukovanom tlaku nemajú príznaky jeho toxicity.Vo všeobecnosti platí, že nebezpečenstvo vzniká po aplikácii 100 % kyslíka v normobarických podmienkach po 24 až 48 hodinách.

 

Klinicky sa kyslíkové poškodenie prejavuje tracheobronchitídou, neproduktívnym kašlom a retrosternálnou bolesťou. U týchto pacientov je znížená vitálna kapacita pľúc, je redukovaná difúzna kapacita a ťažké poškodenie sa prejaví syndrómom dychovej tiesne (ARDS) - difúznymi pľúcnymi infiltrátmi na rtg snímke a refraktérnou hypoxémiou.

 

Zdroj : Kiňová S., Hulín I.et al. 2013 str. 537, ISBN 978-80-970253-9-7

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Napíšte nám správu


Oznam: Predaj aplikácie bol ukončený

 | 

Design by W3layouts

 | 

  • © 2015 - 2020