Neuroglia

Neuroglia sa skladá z gliových buniek, ktoré majú podľa súčasných poznatkov nielen podpornú, ale aj metabolickú, ochrannú a homeostatickú úlohu. Podľa novších nálezov sa napríklad astrocyty zúčastńujú na synaptickom prenose, a tým aj na informačnom procese v mozgu. Dokázala sa obojsmerná výmena chemických signálov medzi neurónmi a astrocytmi počas synaptickej aktivity, ktoré modulujú excitabilitu neurónov. Gliové bunky sa nachádzajú prevažne medzi neurónmi a krvnými cievami, prípadne sú zoradené okolo axónov. Vyživujú neuróny a odstraňnujú ióny a neurotransmitery, ktoré sa pri aktvivácii neurónov hromadia v extracelulárnej tekutine.

 

V CNS sa rozlišujú viaceré typy neuroglie - astrocyty, oligodendrocyty, mikroglia a ependým.

 

Astrocyty poskytujú oporu neurónom, čím sa celá neurónová sieť stabilizuje. Ich opornú funkciu zabezpečujú výbežky, ktoré im dodávaju typický hviezdicovitý tvar. Astrocyty okrem toho podporujú metabolizmus glukózy, udržiavjú koncentráciu iónov draslíka (K+), vytvárajú jazvy pri poraneniach mozgu a presúvajú do neurónov látky z krvi.

 

Oligodendrocyty sa zoraďujú pozdĺž myelinizovaných axónov. Ich hlavnou úlohov je tvorba myelínu v mozgu a mieche. Výbežky oligodendrocytov môžu priamo vytvárať pošvy okolo blízkych axónov.

 

Mikroglia, ktorú tvoria malé bunky roztrúsené po celom CNS, má predovšetkým podporný význam. Okrem toho jej bunky fagocytujú baktérie a bunkový odpad. Ich počet sa zvyšuje pri zápaloch a poraneniach mozgu.

 

Bunky ependýmu majú kubický alebo cylindrický tvar a často riasinky. Tvoria jednovrstvovú výstelku mozgových dutín a špecializovaných vlásočníc cievovkových spletí (plexus choroideus). Cez túto poróznu vrstvu môžu voľne difundovať látky medzi tkanivovým a cerebrospinálnym mokom.

 

Zdroj : Lekárska Fyziológia, Kamil Javorka a kolektív, str.498, ISBN 978-80-8063-407-0 (4., prepracované a doplnené vyd.) 2014

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Napíšte nám správu


Oznam: Predaj aplikácie bol ukončený

 | 

Design by W3layouts

 | 

  • © 2015 - 2020